Hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw vanaf 2014

 

 
Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor nieuwe gebouwen verplicht om een bepaald hoeveelheid energie zelf op te wekken uit hernieuwbare bronnen. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld en voor overheidsgebouwen gaat de maatregel al op 1 januari 2013 van kracht.

Voor scholen en kantoor gebouwen moet er 10kWh/m² geproduceerd worden uit hernieuwbare bronnen. Voor woningen en appartementen is het iets ingewikkelder. Er zijn zes opties:

Thermische zonnepanelen: er moet minstens 0.02m² collector oppervlak voorzien worden per m² bruikbaar vloer oppervlakte en de collectoren moeten onder een hoek van 0-70 worden opgesteld

PV-panelen: er moet minsten 7kWh/jaar (10kWh/jaar vanaf 2016) per m² bruikbaar vloeroppervlakte voorzien worden en de panelen moeten onder een hoek van 0-70 worden opgesteld

Biomassa: Dit kan een pelletkachel, warmtekrachtkoppeling of ander systeem zijn en het moet minstens 85% van het gebouw verwarmen

Warmtepomp: de warmtepomp moet een SPF (sezoens prestatie factor) van minstens 4 hebben en minstens 85% van het gebouw verwarmen

Aansluiting op stadsverwarming of -koeling voorzien.

Participatie in een project hernieuwbare energie binnen de provincie: minstens 20 euro per m² bruikbaar vloer oppervlakte
Als men aan geen enkele van de bovenstaande opties voldoet wordt de E-peil eis 10% strenger en moet men dus onder de E54 blijven.

Wat betekent dit praktisch?


Vanaf 1 januari daalt het maximum E-peil voor woningen verder van 70 naar 60. E60 hallen zonder speciale maatregelen zijnniet zo eenvoudig, maar door het installeren van hernieuwbare energie-systemen daalt het E-peil en wordt het dus wel makkelijker om E60 te halen.

Voor woningen gaat men waarschijnlijk vooral thermische -en pv-panelen installeren en voor kantoren en scholen zal men eerder naar warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen lonken. Bouwen zal hierdoor wel weer iets duurder worden en mensen zullen nog bewuster met hun budget omspringen. Deze maatregel verplicht mensen om anders te gaan denken over wonen. Woningen moeten kleine energie centrales worden en de nadruk moet hier gelegd worden op klein. Vlamingen hebben de gewoonte om groot te bouwen en dit gaat in de toekomst onbetaalbaar worden. Als de huizen wat kleiner worden is er wel weer budget over voor betere technieken.

Premie van de netbeheerder voor nieuwbouw
Voor bouwaanvragen vanaf 2012 geven de netbeheerders een premie indien het E peil 20 punten beter scoort dan het wettelijke E peil (E70). Hoe lager het E peil, hoe hoger de premie. Deze premie moet je aanvragen bij de netbeheerder, na het indienen van het EPB-verslag.

Bouwaanvraag ingediend vanaf 1/1/2012
max E50 nieuwbouwwoning 1400 + 40/punt ten opzichte van E50
max E40 nieuwbouwwoning 1800 + 50/punt ten opzichte van E40
max E0 nieuwbouwwoning 3800
max E50 nieuwbouwappartement 600 + 20/punt ten opzichte van E50
max E40 nieuwbouwappartement 800 + 30/punt ten opzichte van E40

Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E peil
Behaalt je nieuwbouwwoning in 2012 het E peil 60 dan krijg je 10 jaar lang een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E peil werd toegekend aan het gebouw.

Bij het indienen van je bouwaanvraag in 2013 krijg je bij het behalen van een E peil van E50 gedurende de 5 jaar 50% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Bij het behalen van E30 krijg je 100% op je onroerende voorheffing gedurende de 5 jaar.

Bij het indienen van je bouwaanvraag in 2014 krijg je bij het behalen van een E peil van E40 gedurende 5 jaar 50% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Bij het behalen van een E30 krijg je 100% op je roerende voorheffing gedurende de 5 jaar.